JAVNI POZIV

Za iskazivanje interesa za učešće u programu obuke u oblasti digitalnog marketinga, brendiranja i odnosa s javnošću, zatim direktnoj pomoći u izgradnji brenda odabranih (PO), digitalnoj promociji/marketinu i poslovnom povezivanju u poljoprivredno-prehrambenoj industriji.

Marketinška Agencija Digital PR u okviru projekta razvoja tržišne poljoprivrede II, Pružanje usluga stručne obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške za proizvođačke organizacije (PO) u sektoru poljoprivrede kojeg sufinansira Sweden/USAID FARMA II Projekat, poziva sve zainteresovane proizvođačke organizacije u BiH da dostave pismo namjere kako bi iskazali svoj interes za učešće u jednoj ili više aktivnosti.

 Pisma namjere sa popunjenim obrascem moraju biti dostavljeni najkasnije do 16:00 sati u petak, 28.02.2020. godine na email adresu: info@digitalpr.ba


Ovaj Poziv je namijenjen za:

 1. a) sufinansiranje troškova implementacije (konsultantskih usluga) brendiranja i u proizvođačkim organizacijama,
  b) pružanje praktičnih obuka prilagođenih stvarnim potrebama proizvođačkih organizacija i njihovih kooperanata/članova,
  c) promociju i marketing putem digitalnih kanala informisanja i web platforme.

Objavljivanje ovog Javnog poziva ne predstavlja obavezu Digital PR-a, da svaki zaprimljen zahtjev odobri za realizaciju aktivnosti, niti obavezuje Digital PR da plati bilo kakve troškove koji nastanu u procesu pripreme i dostavljanja pisma namjere.

Osnovne informacije

Agencija „Digital PR“ osnovana 2017. godine u  Banjoj Luci.  Ukratko, klijentima nudimo posebno osmišljenu i zaokruženu marketinšku uslugu. U mogućnosti smo realizovati najzahtjevnije projekte, počevši od idejne faze razvoja projekta, pa sve do konačnog ostvarenja cilja, odnosno realizacije. Mi spajamo ponudu i tražnju u segmentu marketinga, dizajna i web razvoja.

Agencija je usko specijalizovana za usluge brendiranja poljoprivrednih proizvoda i u toj oblasti ima najveće iskustvo i portfolio pun uspješno realizovanih projekata. Prvi projekat uspješnog brendiranja domaćeg poljoprivrednig proizvoda u BIH, kao i neki od trenutno najuspješnijih projekata brendiranja domaćih proizvoda, realizovani su pod krovom naše agencije.

 

Sweden/USAID FARMA II Projekat je dodijelio grant Digital PR, Banja Luka na osnovu Poziva za Program «Pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške za proizvođačke organizacije (PO) u sektoru poljoprivrede» koji će se realizovati tokom 2020. godine.

To podrazumjeva da će Digital PR putem ovog Javnog poziva odabrati proizvođačke organizacije koje će dobiti jednu ili više usluga koje su sufinansirane kroz dodjeljeni grant od strane FARMA II. Ipak, od svake proizvođačke organizacije se zahtjeva djelomično finansiranje određenih aktivnosti.

Svrha Javnog poziva

Svrha ovog Javnog poziva je unapređenje poslovanja domaćih proizvođačkih organizacija kroz dostupnost kvalitetne edukacije i stručnih savjetodavnih usluga iz oblasti savremenog marketinga i poslovnog pregovaranja. Takođe, projekat želi da doprinese razvijanju i unapređenju pozicioniranosti i prepoznatljivosti brendova proizvođačkih organizacija na domaćem tržištu primjenom sveobuhvatnih i sistematičnih savremenih marketiških i poslovnih alata.

Ciljna grupa

Ciljna grupa su proizvođači, zadruge i firme koje se bave sa jednom ili više sljedećih aktivnosti: proizvodnja, otkup, prerada, pakovanje i prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji pripadaju jednoj od navedenih grupa (mlijekarstvo, voće i povrće, peradarstvo, ljekovito i aromatično bilje i med) na području čitave BiH.

DigitalPR će putem Javnog poziva odabrati 21 proizvođačku organizaciju kojima će bez naknade pružiti stručne obuke u oblasti brendiranja, digitalnog marketinga, PR-a i poslovnog povezivanja. Pored toga, u okviru ove aktivnosti za 9 odabranih organizacija, Digital PR će pružiti direktnu savjetodavnu podršku u procesu definisanja i razvoja vlastitog Brenda.

Glavne aktivnosti

     1. Obuke

Digital PR će na osnovu iskazanog interesa proizvođačkih organizacija pripremiti navedene obuke:

 1. Proces brendiranja – od ideje do polica nacionalnih marketa;
 2. Efikasan poslovni PR i odnosi s medijima u promociji Brenda;
 3. Poslovno povezivanje i uspješan nastup na tržištu.

Planirani vremenski okvir za realizaciju ovih aktivnosti je mart – jul 2020. godine.

     2. Direkta savjetodavna podrška

Individualna savjetovanje u trajanju od 5 dana po proizvođačkoj organizaciji biće obezbjeđena kroz ovaj projekat. Ukupno 9 proizvođačkih organizacija biće podržano kroz ovu aktivnost i za njihove proizvode direktno će se graditi marketing strategija i marketiška infrastruktura. U toku trajanja savjetovanja, proizvođačke organizacije će, uz podršku eksperata osmisliti vlastite marketinške aktivnosti, izraditi sopstvene marketinške alate i iste staviti u funkciju (vizuelni identitet, promotivni materijali, komponente digitalnog marketinga – web stranica, facebook stranica, instagram profil, kreiranje Linkedin profila, izrada cjenovne strategije, definisanje plana promocije, dizajn ambalaže i sl.)

Planirani vremenski okvir za realizaciju ove aktivnosti je jul-septembar 2020. godine.

Digital PR će sprovesti evaluaciju zaprimljenih prijava i rezultate Javnog poziva objaviti na svojoj Web stranici, kao i stranicama na društvenim mrežama, te direktno obavijestiti proizvođačke organizacije koje budu odabrane za saradnju. Nema žalbenog postupka.

Troškovi pokriveni programom

Savjetodavna podrška u procesu definisanja i razvoja vlastitog Brenda;

   • Stručne obuke za članove i kooperante PO, što uključuje troškove predavača, trening materijala, sale, ručak i osvježenje. (Obuke su koncipirane kao trodnevni seminari);
   • Promotivni članci u elektronskim medijima za odabrane PO;
   • Promocija odabranih PO putem digitalnih medija.

Od odabranih proizvođačkih organizacija se očekuje sljedeće finansijsko učešće:

   • troškovi eventualnog smještaja za polaznike stručnih obuka;
   • troškovi puta do mjesta održavanja.

PREUZMI OBRAZAC ZA PRIJAVU